Personal

PERSONAL PRIMĂRIE :

 

 

      FUNCŢIONARI PUBLICI:

                SECRETAR:-   ŞOTROPA MARIA –funcţia publică de conducere- secretar al comunei Poiana Ilvei;

 

  1. COMPARTIMENTUL FINANCIAR- CONTABIL:

–  POP MARIOARA-VICTORIŢA- funcţia publică de execuţie- inspector, grad profesional superior, gradaţia 5, (contabil);

– BUTA VIOLETA-EMILIA– funcţia publică de execuţie- inspector, grad profesional principal, gradaţia 5, (impozite şi taxe locale)

– GUZU ANCHIDIM- funcţia publică de execuţie-referent, grad profesional superior, gradaţia 5, (casier);

             COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE:

– DĂNILĂ ANCUŢA-FLORICA- funcţia publică de execuţie- inspector, grad profesional debutant, gradaţia 0, (achiziţii publice);

        COMPARTIMENTUL AGRICOL, CADASTRU, AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM:                                     – URECHE MARIA- funcţia publică de execuţie- inspector, grad profesional principal, gradaţia 5, (agent agricol);

             COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ:

-LEUCA MARIOARA- funcţia publică de execuţie- inspector, grad profesional debutant, gradaţia 0, (asistent social)

                 PERSONAL CONTRACTUAL:

                   S.V.S.U.

ŞOTROPA LEON- AUGUSTIN- funcţia contractuală de execuţie- şef serviciu voluntar pentru situaţii de                 urgenţă, gradaţia 5;

             COMPARTIMENT ADMINISTRATIV:

  • GUZU LENUŢA – funcţie contractuală de execuţie- guard, gradaţia 3;
  • URECHE IOAN-ANCHIDIM- funcţie contractuală de execuţie- paznic, gradaţia 5;
  • URECHE IOAN- funcţie contractuală de execuţie- paznic, gradaţia 5;
  • DĂNILĂ ANTON- funcţia de conducător auto, gradaţia 0.