Transparenţă decizională

 

Planul de integritate al UAT Poiana Ilvei pentru implemetarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020

Raport privind stabilirea planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416 din 2001 în anul 2018

Anunț elaborare act normativ – aprobare plan de acțiuni sau lucrări de interes local

Raport privind aprobarea bugetului de venitui și cheltuieli al comunei Poiana Ilvei pe anul 2018

Anunț elaborare act normativ – aprobare buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018

Rezultatul selectării dosarelor de concurs

Raport privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli la data de 30 septembrie 2017

Raport privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli la data de 30 iunie 2017

Anunț cu privire la elaborarea unor proiecte de act normativ

Referat privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Poiana Ilvei în anul 2018

Referat privind stabilirea unor taxe speciale pentru anul 2018

Anunț elaborare act normativ

Hotarare privind stabilirea salariului de baza incepand cu 1 iulie 2017

Anunt elaborare proiect de act normativ

Raport aprobare cont de executie la 31.03.2017

Raport aprobare buget de venituri si cheltuieli al comunei Poiana Ilvei pe anul 2017

Anunt elaborare proiect de act normativ

Referat stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Poiana Ilvei in anul 2017

Indicatori sinteză trimestrul 4, anul 2017

Referat stabilirea unor taxe speciale pentru anul 2017

Anunt elaborare proiecte de acte normative

Anunt elaborare proiecte de act normativ

Raport privind aprobarea contului de inchidere a executiei bugetare la 30-09-2016

Raport privind aprobarea contului de incheiere a executiei bugetare la 30-06-2016

Raport privind aprobarea contului de incheiere a-executiei bugetare la 31-03-2016
Minuta ședinței de îndată 08.01.2016

Minuta ședinței extraordinare 17.01.2016

Minuta ședinței extraordinare 08.02.2016

Minuta ședinței ordinare 29.02.2016

Minuta ședinței ordinare 30.03.2016