Transparenţă decizională

Anunț cu privire la elaborarea unui proiect de act normativ si raport privind aprobarea contului de încheire a execuție a bugetului de venituri și cheltuieli la data de 30 SEPTEMBRIE 2018

Indicatori de sinteză pentru trimestrul III 2018

Anunț cu privire la elaborarea unor proiecte de act normativ

Anunțul și raportul privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli la data de 30 IUNIE 2018

HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE ȘI CONTRACTUALE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI POIANA ILVEI LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2018

SALARIUL DE BAZA A ASISTENȚI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV DIN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI POIANA ILVEI LA 30 SEPTEMBRIE 2018

BUGET RECTIFICAT DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL COMUNEI POIANA ILVEI PE ANUL 2018

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, în anul 2017

Indicatori sinteză privind VENITURILE, CHELTUIELILE ȘI PLĂTILE RESTANTE pe trimestrul II, anul 2018

Anunț cu privire la elaborarea unor proiecte de act normativ

Raport privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al Comunei Poiana Ilvei pe anul 2018

Anunț cu privire la elaborarea unui proiect de act normativ

Raport privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 Martie 2018

Anunț cu privire la elaborarea unui proiect de act normativ

Raport privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 DECEMBRIE 2017

Anexa C din 28.02.2018 privind raportul de evaluare a vulnerabilității  la corupție și a măsurilor de remediere

Anexa A din 27.02.2018 privind lista de atribuții în Comuna Poiana Ilvei

Indicatori sinteza trimestrul IV, an 2018

Planul de integritate al UAT Poiana Ilvei pentru implemetarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020

Raport privind stabilirea planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416 din 2001 în anul 2018

Anunț elaborare act normativ – aprobare plan de acțiuni sau lucrări de interes local

Raport privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Poiana Ilvei pe anul 2018

Anunț elaborare act normativ – aprobare buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018

SALARIUL DE BAZĂ A ASISTENȚILOR PERSONALI , AL PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV DIN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI POIANA ILVEI, ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2018

Hotărâre privind stabilirea salariul de bază începând cu 1 Ianuarie 2018

Rezultatul selectării dosarelor de concurs

Raport privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli la data de 30 septembrie 2017

Raport privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli la data de 30 iunie 2017

Anunț cu privire la elaborarea unor proiecte de act normativ

Referat privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Poiana Ilvei în anul 2018

Referat privind stabilirea unor taxe speciale pentru anul 2018

Anunț elaborare act normativ

Raport Evaluare a implementării Legii Nr. 52 din 2003 în anul 2017

Hotarare privind stabilirea salariului de baza incepand cu 1 iulie 2017

Anunt elaborare proiect de act normativ

Raport aprobare cont de executie la 31.03.2017

Raport aprobare buget de venituri si cheltuieli al comunei Poiana Ilvei pe anul 2017

Anunt elaborare proiect de act normativ

Referat stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Poiana Ilvei in anul 2017

Indicatori sinteză trimestrul 4, anul 2017

Referat stabilirea unor taxe speciale pentru anul 2017

Anunt elaborare proiecte de acte normative

Anunt elaborare proiecte de act normativ

Raport privind aprobarea contului de inchidere a executiei bugetare la 30-09-2016

Raport privind aprobarea contului de incheiere a executiei bugetare la 30-06-2016

Raport privind aprobarea contului de incheiere a-executiei bugetare la 31-03-2016

Minuta ședinței ordinare 27.01.2017

Minuta ședinței extraordinare 16.01.2017

Minuta ședinței extraordinare 09.01.2017

Minuta ședinței ordinare 29.12.2016

Minuta ședinței de îndată 13.12.2016

Minuta ședinței extraordinare 09.12.2016

Minuta ședinței extraordinare 07.12.2016

Minuta ședinței de îndată 24.11.2016

Minuta ședinței ordinare 31.10.2016

Minuta ședinței extraordinare 20.10.2016

Minuta ședinței ordinare 30.09.2016

Minuta ședinței extraordinare 22.09.2016

Minuta ședinței extraordinare 06.09.2016

Minuta ședinței de îndată 01.09.2016

Minuta ședinței ordinare 31.08.2016

Minuta ședinței ordinare 21.07.2016

Minuta ședinței ordinare 27.04.2016
Minuta ședinței de îndată 08.01.2016

Minuta ședinței extraordinare 17.01.2016

Minuta ședinței extraordinare 08.02.2016

Minuta ședinței ordinare 29.02.2016

Minuta ședinței ordinare 30.03.2016