Transparenţă decizională

Raport privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli la data de 30 septembrie 2017

Raport privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli la data de 30 iunie 2017

Anunț cu privire la elaborarea unor proiecte de act normativ

Referat privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Poiana Ilvei în anul 2018

Referat privind stabilirea unor taxe speciale pentru anul 2018

Anunț elaborare act normativ

Hotarare privind stabilirea salariului de baza incepand cu 1 iulie 2017

Anunt elaborare proiect de act normativ

Raport aprobare cont de executie la 31.03.2017

Raport aprobare buget de venituri si cheltuieli al comunei Poiana Ilvei pe anul 2017

Anunt elaborare proiect de act normativ

Referat stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Poiana Ilvei in anul 2017

Referat stabilirea unor taxe speciale pentru anul 2017

Anunt elaborare proiecte de acte normative

Anunt elaborare proiecte de act normativ

Raport privind aprobarea contului de inchidere a executiei bugetare la 30-09-2016

Raport privind aprobarea contului de incheiere a executiei bugetare la 30-06-2016

Raport privind aprobarea contului de incheiere a-executiei bugetare la 31-03-2016

Minuta ședinței de îndată 08.01.2016

Minuta ședinței extraordinare 17.01.2016

Minuta ședinței extraordinare 08.02.2016

Minuta ședinței ordinare 29.02.2016

Minuta ședinței ordinare 30.03.2016