Hotararile Consiliului Local Poiana Ilvei

H.C.L nr 17 din 28.03.2018 privind acordarea unui ajutor de urgentă domnului Sidor L. Login, cu domiciuliul in comuna Poiana Ilvei, nr 314, județul BN, în vederea refacerii acoperișului locuinței distruse în urma unui incendiu

H.C.L nr 16 din 28.03.2018 privind aprobarea organizării evenimentului – NUNTA DE AUR- prin acordarea unor premii și diplome de fideluitate cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie

H.C.L -nr 15/28.03.2018 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire 180424115726_0001

H.C.L- nr. 14 din 28.-3.2018 privind avizarea nodificărilor/remedierilor aduse documentelor de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitățiile de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale si cele periculoase

H.C.L. nr.5 din 08.02.2016

HCL nr 8 din 31.01.2018 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Poiana Ilvei

HCL nr 7 din 31.01.2018 privind modoficarea Hot. nr 47/30.10.2017 privind aprobarea Metodologiei privind stabilirea prețului de referintă al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Poiana Ilvei, în anul 2018 180216115348_0001

HCL nr 6 din 31.01.2018 privind stabilirea procentului din valoarea masei lemnoase vândute și încasate în anul 2018 destinat fondului de accesibilizare a pădurilor proprietatea Comunei Poiana Ilvei

HCL NR 5 din 31.01.2018 privind stabilirea procentului din masa lemnoasă autorizată spre exploatare în anul 2018 destinat fondului de conservare și regenerarea padurilor proprietatea Comunei Poiana Ilvei, județul Bistrișa-Năsăud

HCL nr 4 din 31.01.2018 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă pentru exploatare in anul 2018 si Anexa 4 180216115053_0001

HCL nr 3 din 31.01.2018 privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare a unității de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Poiana Ilvei, 2018-2019

HCL NR 2 din 31.01.2018 privind implementarea proiectului Construire capelă mortuară, Poiana Ilvei, județul Bistrița-Năsăud
H.C.L. nr.4 din 17.01.2016
H.C.L. nr.3 din 17.01.2016
H.C.L. nr.2 din 17.01.2016

HCL Nr. 1 din 08.01.2018 privind inchiederea contului de venituri și cheltuieli al secțiunii de dezvoltare din bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Poiana Ilvei 2018
H.C.L. nr.1 din 08.01.2016
Hotărârea consiliului local din 13 octombrie 2014
Hotarare-privind-stabilirea-unor-taxe-speciale-pentru-anul-2014
Hotarare-stabilire-impozite-si-taxe-locale-2014

Proces verbal şedinţa din 17.01.2016
Proces verbal şedinţa din 08.01.2016
Proces verbal şedinţa din 30.12.2015

Skip to content