Personal

PERSONAL PRIMĂRIE :

 

 

      FUNCŢIONARI PUBLICI:

                SECRETAR :

–   VÂRTIC SILVIA –funcţia publică de conducere- secretar general al comunei Poiana Ilvei;

               COMPARTIMENTUL FINANCIAR- CONTABIL:

 POP MARIOARA-VICTORIŢA– funcţia publică de execuţie- inspector, grad profesional superior, gradaţia 5, (contabil);

BUTA VIOLETA-EMILIA– funcţia publică de execuţie- inspector, grad profesional principal, gradaţia 5, (impozite şi taxe locale)

GUZU ANCHIDIM– funcţia publică de execuţie-referent, grad profesional superior, gradaţia 5, (casier);

             COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE:

DĂNILĂ ANCUŢA-FLORICA– funcţia publică de execuţie- inspector, grad profesional asistent, gradaţia 1, (achiziţii publice);

             COMPARTIMENTUL AGRICOL, CADASTRU, AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM:

URECHE MARIA– funcţia publică de execuţie- inspector, grad profesional principal, gradaţia 5, (agent agricol);

             COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ:

LEUCA MARIOARA– funcţia publică de execuţie- inspector, grad profesional asistent, gradaţia 1, (asistent social)

               

             COMPARTIMENT ADMINISTRATIV:

  • POP SILVIA – funcție contractuală de execuție- consilier primar, gradația 0;
  • GUZU LENUŢA – funcţie contractuală de execuţie- guard, gradaţia 3;
  • URECHE IOAN-ANCHIDIM– funcţie contractuală de execuţie- paznic, gradaţia 5;
  • URECHE IOAN– funcţie contractuală de execuţie- paznic, gradaţia 5;
  • DĂNILĂ ANTON– funcţia de conducător auto, gradaţia 0.
Skip to content