Transparenţă decizională

ANEXA 1 PENTRY TRIMESTERELE III SI IV-2019 PRIVIND RESPECTAREA NORMLOR DE CONDUITĂ DE CĂTRE FUNCȚIONARII PUBLICI

Anexa 2 privind implementarea m,ăsurilor disciplinare pentru functionarii publici sem.II-2019

Indicatori sinteza-venituri- trimestrul III an 2019

Codul etic si de integritate al functionarilor publici ai al personalului contractual din cadrul Primăriei Poiana Ilvei

Drepturi salariale venituri brute septembrie 2019 pentru personalul Primăriei Poiana Ilvei

dicatori venituri Trimestrul 2

PROCES VERBAL încheiat în 28.06.2019, în cadrul sedinței ordinare a Consiliului local al Comunei Poiana Ilvei

Indicatori sinteza TRIMESTRUL 1

Raport de implementare a Legii nr. 544/2001 în anul 2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea solictării operatorului SC SUPERCOM SA de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița-Năsăud, respectiv activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul stațiilor de transfer și al centrelor de colectare din județul Bistrița-Năsăud

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Poiana Ilvei pentru anul școlar 2019-2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Poiana Ilvei pentru anul școlar 2019-2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunării prin atribuire directă a suprafeței de 0,20 ha fânețe naturale, din locul numit COASTA SATULUI, situat în intravilanul localității Poiana Ilvei, aparținând domeniului privat al comunei Poiana Ilvei, necesară pentru amplasarea unui abator mobil

Anunț cu privire la elaborarea unor proiecte de act normativ

Anunț cu privire la elaborarea unui proiect de act normativ și raportul privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31 Decembrie 2018

Indicatori de sinteză VENITURI, CHELTUIELI, PLĂȚI RESTANTE trimestrul IV 2018

RAPORTUL DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2018

Anunț cu privire la elaborarea unor proiecte de act normativ și Raportul pentru stabilirea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor potrivit legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare în anul 2019

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI Regulament2016_679

Ghidul Anticorupție pentru cetățeni

Anunț cu privire la elaborarea unui proiect de act normativ si raport privind aprobarea contului de încheire a execuție a bugetului de venituri și cheltuieli la data de 30 SEPTEMBRIE 2018

Indicatori de sinteză pentru trimestrul III 2018

Anunț cu privire la elaborarea unor proiecte de act normativ

Anunțul și raportul privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli la data de 30 IUNIE 2018

HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE ȘI CONTRACTUALE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI POIANA ILVEI LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2018

SALARIUL DE BAZA A ASISTENȚI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV DIN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI POIANA ILVEI LA 30 SEPTEMBRIE 2018

BUGET RECTIFICAT DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL COMUNEI POIANA ILVEI PE ANUL 2018

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, în anul 2017

Indicatori sinteză privind VENITURILE, CHELTUIELILE ȘI PLĂTILE RESTANTE pe trimestrul II, anul 2018

Anunț cu privire la elaborarea unor proiecte de act normativ

Raport privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al Comunei Poiana Ilvei pe anul 2018

Anunț cu privire la elaborarea unui proiect de act normativ

Raport privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 Martie 2018

Anunț cu privire la elaborarea unui proiect de act normativ

Raport privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 DECEMBRIE 2017

Anexa C din 28.02.2018 privind raportul de evaluare a vulnerabilității  la corupție și a măsurilor de remediere

Anexa A din 27.02.2018 privind lista de atribuții în Comuna Poiana Ilvei

Indicatori sinteza trimestrul IV, an 2018

Planul de integritate al UAT Poiana Ilvei pentru implemetarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020

Raport privind stabilirea planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416 din 2001 în anul 2018

Anunț elaborare act normativ – aprobare plan de acțiuni sau lucrări de interes local

Raport privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Poiana Ilvei pe anul 2018

Anunț elaborare act normativ – aprobare buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018

SALARIUL DE BAZĂ A ASISTENȚILOR PERSONALI , AL PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV DIN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI POIANA ILVEI, ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2018

Hotărâre privind stabilirea salariul de bază începând cu 1 Ianuarie 2018

Rezultatul selectării dosarelor de concurs

Raport privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli la data de 30 septembrie 2017

Raport privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli la data de 30 iunie 2017

Anunț cu privire la elaborarea unor proiecte de act normativ

Referat privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Poiana Ilvei în anul 2018

Referat privind stabilirea unor taxe speciale pentru anul 2018

Anunț elaborare act normativ

Raport Evaluare a implementării Legii Nr. 52 din 2003 în anul 2017

Hotarare privind stabilirea salariului de baza incepand cu 1 iulie 2017

Anunt elaborare proiect de act normativ

Raport aprobare cont de executie la 31.03.2017

Raport aprobare buget de venituri si cheltuieli al comunei Poiana Ilvei pe anul 2017

Anunt elaborare proiect de act normativ

Referat stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Poiana Ilvei in anul 2017

Indicatori sinteză trimestrul 4, anul 2017

Referat stabilirea unor taxe speciale pentru anul 2017

Anunt elaborare proiecte de acte normative

Anunt elaborare proiecte de act normativ

Raport privind aprobarea contului de inchidere a executiei bugetare la 30-09-2016

Raport privind aprobarea contului de incheiere a executiei bugetare la 30-06-2016

Raport privind aprobarea contului de incheiere a-executiei bugetare la 31-03-2016

Minuta ședinței ordinare 27.01.2017

Minuta ședinței extraordinare 16.01.2017

Minuta ședinței extraordinare 09.01.20

Skip to content