Achiziție servicii de intocmire documente SF, audit energetic, expertiză tehnică, documentație tehnică ptr obținerea avizelor, acordurilor, proiect tehnic, detalii execuție și caiete de sarcini conf HG 907/2016, servicii de verificare tehnicî de calitate a proiectului pentru obiectivul denumit – Modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Poiana Ilvei

Skip to content