Localizare

  1. LOCALIZARE

 

Comuna  Poiana Ilvei este amplasată în regiunea nord-estică a judeţului Bistriţa-Năsăud. Este aşezată pe cursul inferior al văii Ilva, care străbate comuna de la un capăt la altul. Depresiunea Poiana este ultima dintre depresiunile de pe valea Ilvei, cu o lungime de 5,5 km şi lată de 0,5-1 km, învecinându-se la nord cu Măgura Ilvei şi Maieru, la sud cu Ilva Mică, la est cu Leşu, iar în vest cu oraşul Sângeorz-Băi. Comuna Poiana Ilvei este o comună de sine stătătoare, neavând alte sate în componenţa sa. Depresiunea este înconjurată de dealuri aparţinând eruptivului dacitic în amonte şi sedimentarului spre centru şi aval.

 

  1. CADRUL NATURAL

 

2.1.     Cadru natural

Fiind aşezată în nord-estul judeţului, comuna Poiana Ilvei se încadrează într-un climat de munte mai moderat, datorită altitudinilor care în rare cazuri depăşesc 1000 de metri, caracteristice unor condiţii favorabile dezvoltării pădurilor. Temperatura medie anuală este de 4,8C la Poiana Ilvei (alt.490 m). Vânturile mai frecvente sunt cele din sectorul vestic, care aduc vara ploi şi iarna ninsori, suflând de-a lungul văii principale, cu răsfrângeri şi pe văile laterale.

2.2. Apa

De la nord-est la sud-vest străbate aşezarea râul Ilva, pe o lungime de 8,2,km. Reţeaua principalilor afluenţi ai râului Ilva constituie „ scheletul” pe care s-a clădit ulterior vatra satului. Dinspre hotarul cu Măgura Ilvei în partea stângă în sensul de curgere, râul Ilva adună următorii afluenţi: Pârâul Carierelor, Valea Popii, Pârâul Stupinii; Pârâul din Poderei, Valea Strugarului, Pârâul Guzului, Pârâul lui Gezune, Pârâul Valea lui Hornău, Pârâul Secătura Marcului, Pârâul Valea Rea, Pârâul lui Văşmâcă, Pârâul Huciului, Pârâul Valea Butenilor, Pârâul Şucii, Pârâul lui Filip, Pârâul Dumbrăvii, Pârâul Stăvăriilor, Pârâul Valea Raitii, Pârâul Runcului.

În hotarul localităţii Poiana Ilvei se află şi două izvoare cu apă minerală.

 

Solul

Comuna fiind situată în bazinul inferior al văii Ilva predomină două tipuri de soluri: soluri brune acide şi brune aluvionare, cele din urmă având o mare capacitate de înmagazinare a apei, sursă de alimentare şi pentru aşezările omeneşti. Solul este favorabil pentru cultivarea cartofului în special, dar se cultivă şi porumb. Fâneţele şi păşunile reprezintă cea mai mare suprafaţă a terenului agricol din comună.

Skip to content